haziran - temmuz 2010
Yönetim
Sayı : 16
English
French
Georgian

http://www.tavnewsport.com
İçindekiler
Anasayfa
CEO'dan
Gündem »
Gezi Notları
Kapak Konusu
Risk&Kontrol
İş Rotası
Havacılık Trendleri
Yönetim
TAV Dünyası »
Sağlık
Cin Fikirler
Yaşam Döngüsü
Sosyal Bilgiler
Güçlü Halka
Hayat Rotası
Ellerin Mücizesi
Ajanda »
Aktif Hayat »
Platform
Summary
Port Anket

Başarılı ve mutlu kuruluşların sırrı:

Çalışan memnuniyeti anketi

Kuruma bağlı, mutlu ve motive çalışanlar, verimli ve kârlı kurumların garantisi olmalarının yanı sıra birikimlerini katma değer yaratan bilgilere dönüştürerek, kurumların gönüllü birer elçisi gibi hareket ederler. Bu nedenle, çalışan memnuniyeti araştırmaları tüm dünyada olduğu gibi TAV Grubu’nda da detaylı olarak incelenmekte ve sonuçlarının eylem planlarına dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

BAŞARIYI BELİRLEYEN TEMEL FAKTÖR: İNSAN

İş dünyasında rekabetin yönünü ve başarıyı belirleyen faktörlerin başında insan kaynağı gelir. Çalışanların motivasyonlarının ve performanslarının üst düzeyde tutulmasının en önemli anahtarlarından biri arzu edilen çalışma ortamının ve kurumsal kültürün yaratılmasıdır. Bu amaçla, İnsan Kaynakları bölümleri tarafından yürütülen faaliyetlerden maksimum faydayı sağlamanın en etkin yolu çalışanların sesine kulak vermektir.
Çalışan memnuniyetinin ölçülmesi ve algılanması ile ilgili dünyadaki ilk çalışmaları gerçekleştiren Whyte, 1956 yılındaki ilk araştırmasında, kuruma bağlılığın tanımını yaparak, bunun etkenleri ve etkileri üzerine çalışmıştır. Sonrasında, pek çok farklı araştırmacının farklı sektör ve kurumlarla yaptığı çalışmalar; bir kurumun gücünü, çalışanlarının mutluluğu ve bağlılığından aldığını, bunu sağlayan kurumların da üretkenlik, verimlilik, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı ile karlılık konularında ciddi bir rekabet avantajına sahip olduğunu gösterir.

MEMNUNİYET’TEN BAĞLILIĞA

Çalışan Memnuniyeti; yapılan iş, çalışılan ortam, ilişkiler, gelişim olanakları ve kurum kültürü gibi pek çok konu ile ilgili memnuniyet olarak tanımlanır. Memnuniyetin sonucunda oluşan “Çalışan Bağlılığı” ise; kurumdaki ilişki ve iletişimin yoğun olması, çalışanların yetkinliklerinin etkin kullanılabilmesi, kendilerini değerli hissetmeleri, yaptıkları işin ödüllendirilmesi ve işi iyi yapabilmek için gerekli araç gereç ve süreçlerin sağlanması gibi unsurlarla sağlanan duygusal bağdır. Çalışanların beklentilerini doğru tespit etmek, beklentiler ile kurumun karşılayabileceklerini ortak bir noktada buluşturmak ve çalışanların yönetimde söz sahibi olmalarını sağlamak için kullanılan en önemli araçlardan biri çalışanların memnuniyetini ölçmek için uygulanan anketlerdir.

TAV’DA ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

TAV’da 2007 yılından bu yana uygulanan Çalışan Memnuniyeti Anketi, çalışanların kurum ve uygulamalara ilişkin beklenti ve düşüncelerini öğrenmeyi, bireylerin ve kurumun performansının arttırılmasına yönelik gelişim gereksinimlerini belirlemeyi amaçlar. TAV’da çalışan memnuniyeti, İtibar, Hizmet Anlayışı, Üst Yönetim, İlk Yönetici, Performans Yönetimi, Bireysel Gelişim, İletişim ve Çalışma Düzeni ana başlıkları altında ölçümlenir ve sonuçlar doğrultusunda, uygulanabilir öneri ve iyileştirmelerin hayata geçirilmesi hedeflenir. TAV Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yapılan detaylı çalışan memnuniyeti analizleri ve raporları üst yönetim ile paylaşılır. Böylelikle, çalışanların beklentileri ve önem verdikleri konular, memnuniyet ve motivasyon düzeyleri, kurumların gelişim alanları ve güçlü yönleri, iletişimde vurgulanması gereken noktalar, kurum yönetimiyle ve insan kaynakları süreçleriyle ilgili görüş ve öneriler hakkında somut ve güncel veriler elde edilir. Yapılan tespitler, üst yönetime ve insan kaynaklarına ışık tutarak, bu doğrultuda kurumun strateji, hedef ve süreçleri ile paralel eylem planlarının oluşmasına ve iyileştirmeler yapılmasına olanak sağlar.

SONUÇLAR ‘KURUMSAL PORTAL’IN İNSAN KAYNAKLARI SAYFASINDA

2009 yılı TAV Grubu Çalışan Memnuniyeti Anketi sonuçları, kurumlar ve belirtilen ana başlıklar bazında, 2007, 2008, 2009 yılları için karşılaştırmalı analizlerle birlikte, Mart ayında kurumsal intranetin İnsan Kaynakları sayfasında çalışanların bilgilerine sunuldu. Ankete katılım oranları, üst yönetim tarafından katılımın ve iyileştirmelerin teşvik edilmesi ve çalışan memnuniyet oranlarında yıllar içinde gözlemlenen artış; yönetimin konuya gösterdiği önem ve değeri, çalışanların kurum yönetimine ve kararlarına katılım için gösterdikleri çabayı ve sahiplenmeyi, kurum genelinde hayata geçirilen yapıcı iyileştirmelerin etkisini göstermektedir. Hayata geçirilmesi mümkün olabilecek yapıcı önerilerin iyileştirme çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi ve önem verilen konularda 2010 yılı içinde memnuniyeti artırıcı düzenlemeler yapılması hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşırken, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da yöneticilerin rapor ve analizleri yorumlamaları ve etkin iyileştirmelerle memnuniyete katkı sağlamaları bekleniyor.
Yetenek savaşlarının kıran kırana geçtiği günümüzde, hiçbir kurum nitelikli insan sermayesini kaybetmek istememektedir. Verilen hizmet ne kadar kaliteli olursa olsun; kurumdaki yöneticiler ile ekipleri arasındaki ilişki, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı arasındaki güçlü etkileşim, müşteri sadakati ve istikrarlı karlılık üzerinde büyük rol oynamaktadır. “Bilgi güçtür” gerçeğinden yola çıkarak sonuçların incelenmesi, geri bildirimlerin eyleme dönüştürülmesi, çalışanları motive eden ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayan yaklaşımın benimsenmesi; daha etkin karar ve planlamalara, böylelikle daha akıllı yatırımlara ve daha yüksek müşteri memnuniyetine yol açacaktır.
  ETIKETLER:
kurum    yonetim    anket    calisan-memnuniyet    tav-calisan    insan-kaynaklari    basari