Kasım - Aralık 2010
İş Rotası
Sayı : 18
English
French
Georgian

http://www.tavnewsport.com
İçindekiler
Anasayfa
CEO'dan
Gezi Notları
Kapak Konusu
Risk&Kontrol
İş Rotası
Havacılık Trendleri
Yönetim
TAV Dünyası »
Sağlık
Cin Fikirler
Hayat Rotası
Ellerin Mucizesi
Sürdürülebilir Kalkınma
İçimizden Biri
Teknoloji
Ajanda »
Aktif Hayat »
Summary
Port Anket


* TAV Havalimanları Holding Mali İşler Direktörlüğü Ekibi

RAKAMLARIN ARDINDAKİ İKİNCİ GÖZ

TAV Havalimanları Holding Mali İşler Direktörü Deniz Aydın, üç kıtada yürüttüğü uluslararası projelerle küresel bir oyuncu kimliği kazanan TAV Grubu’nun operasyonlarına ilişkin finansal verilerin, lokal ve uluslararası standartlara göre üretimini organize ederek, tüm bu finansal verileri yine ilgili standartlar uyarınca kontrol edip konsolide eden ve raporlayan Mali İşler Direktörlüğü’nün çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Mali İşler Direktörlüğü TAV Ailesi’nde nasıl bir rol üstleniyor?
DENİZ AYDIN: Mali İşler Direktörlüğü, TAV Havalimanları Holding’in yasal kurum ve otoritelere, ortaklara ve yatırımcılara karşı tüm mali ve finansal sorumluluklarını yerine getirmek ve kontrolü altında tutmakla sorumlu. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse, TAV Havalimanları Holding ve bünyesindeki tüm kuruluşların genel muhasebe işlemlerinin yerel vergi mevzuatına, holding genel uygulama ve standartlarına, uluslararası raporlama standartlarına uygun olarak doğru şekilde tutulmasını, yasal kurum ve otoritelere verilmesi gereken bildirim ve raporların doğru ve zamanında verilmesini sağlıyoruz.

Bu sorumluluğu nasıl bir ekip üstleniyor?
D.A.: Muhasebe, Vergi ve Finansal Raporlama olmak üzere, Mali İşler Direktörlüğü’ne bağlı üç departman görev alıyor. Holding’deki çekirdek ekibimiz 19 kişiden oluşmakla birlikte, alt iştiraklerde bağlantılı olduğumuz çalışanlarla beraber sayımız 200’e kadar çıkıyor. Gelişmiş muhasebe sistemleriyle donatılmış deneyimli bir muhasebe ekibimiz var. Vergi departmanımız, vergi uzmanlarından oluşan bir iç kontrol birimi olarak çalışıyor. Bu konuya özellikle önem veriyoruz çünkü ülkemizde vergi mevzuatı çok sık değişiyor ve bunların takibi hayati önem taşıyor. Vergi departmanındaki arkadaşlarımız hergün söz konusu değişiklikleri izliyor, Resmi Gazete’yi kontrol ediyorlar. Bizi ilgilendiren bir uygulama olması durumunda, hemen harekete geçiyoruz ve kanun değişikliklerini ilgili departmanlara bildiriyoruz. Uluslararası ikili ilişkilerde vergi konusunda uzman bir arkadaşımız da bulunuyor. Ülkelerin kendilerine özgü vergi mevzuatları olduğu için, yurtdışındaki yatırımlarımız öncesinde kendisinden çok faydalanıyoruz. Böylece, vergi yükümlülüklerimizi ve risklerimizi bilerek hareket etmemiz mümkün oluyor. Finansal Raporlama ekibimiz, ağırlıklı olarak denetim kökenli ve çoğu Serbest Mali Müşavirlik Sertifikası’na sahip, çok iyi yetişmiş kişilerden oluşuyor. Ekibim senede iki kere mevzuat değişiklikleri hakkında eğitime tabi tutuluyor.

Nasıl bir iş akışına sahipsiniz?
D.A.: Her şirketin mali işler departmanlarında üretilen finansallar, vergi bölümü tarafından aylık ve üç aylık periyodlarda denetime tabi tutulmakta ve nihai halini almaktadır. Finansal tabloların çeyrek dönemler itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda (UFRS) ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndaki (SPK) en son değişiklikleri kapsayacak şekilde eksiksiz ve hatasız bir şekilde hazırlanması, yükümlülüklerimiz arasında yer alıyor. Yani üç aylık periyotlarla finansal durumun resmini çekiyoruz. Holding bünyesinde faaliyet gösteren 13’ü yurtdışında olmak üzere 29 şirketin konsolide tablo hazırlama sürecini yönetiyoruz. Bu tabloları tek bir bilanço, gelir tablosu haline getiriyor, bu konsolide bilançonun dip notlarını da hazırlıyoruz. Her üç aylık dönemde yaklaşık 100 sayfalık İngilizce ve Türkçe olmak üzere bir rapor yayınlıyoruz. Halka açık bir şirket olduğumuz için bu raporları, SPK ve İMKB’nin yanı sıra, yatırımcılar ve ortaklara vermekle yükümlüyüz. Bütün bunların dışında, direktörlüğümüzde yılda 795 beyanname kontrolü yapılıyor. Rakamlar söz konusu olduğunda, TAV Grubu’nun ikinci gözüyüz.

Yaptığınız işin en önemli yanı sizce nedir?
D.A.: Hata kabul etmeyen bir sorumluluğumuz var. Halka arz edilmiş bir şirket olarak görevimizi hatasız yapmaya odaklanmış durumdayız. Hukuksal yaptırımlara uyarken bir yandan da zamanla yarışıyoruz. Finansal raporlardaki küçük bir hata, kuruluşumuzda milyon dolarlık değer değişimine neden olabilir. Biz finansal durumun resmini çekerek yatırımcı ve ortaklarımıza yol göstermiş oluyoruz. Bu ekibin, şeffaf, hatasız ve doğru zamanlama ile çalışması, TAV’ın Kurumsal Yönetim Notu’nu da olumlu olarak etkiliyor. TAV Havalimanları Holding’e olan güvenin artması elbette ki kazancın da artması anlamına geliyor.

Kullandığınız teknolojinin güvenilir ve veri kaybını önleyen bir sistem olması gerekir. Hangi sistemi kullanıyorsunuz?
D.A.: Toplam 29 şirketi konsolide ettiğimizi söylemiştim. Bu durumda şirketler arasında uyum sağlamak için standartlar koymamız, rakamları aynı dilde konuşturmamız gerekiyor. Holding bünyesinde Oracle’ın ERP alt yapısını kullanıyoruz. Havaş SAP, BTA ve ATÜ ise LOGO kullanıyor. 2010 yılının ikinci yarısından itibaren finansal raporlamayı HFM (Hyperion Financial Management) raporlama sistemi üzerinden yapmaya başladık . HFM ile birlikte raporlama sürecini daha etkin ve organize bir şekilde yürütüyoruz. Bu sistem ayrıca raporları daha kısa sürede hazırlamamızı da sağladı. 2008 yılında 60 günde hazırladığımız ara dönem konsolide raporu, Hyperion ile birlikte 2010 yılında 40 günde hazırladık.Yurtdışındaki yatırımlar söz konusu olduğunda nasıl bir süreç izliyorsunuz?
D.A.: Yurtdışında bir adım atarken ön araştırma yapıyor, vergi riskine bakıyoruz. Oradaki danışman şirketlerle çalışıyoruz, mevzuatlarını öğreniyoruz. Bazı şeyleri yaşayarak kavradık. Örneğin Gürcistan gibi ülkelere ilk ‘Yap-işlet-devret’ modelini biz götürdük. Bu konuyla ilgili gerekli mevzuatları olmadığı için başlangıçta vergi yükümlülükleri konusunda karşılıklı çalışmalar yapmak durumunda kaldık. ‘Yap-işlet-devret’ modelinin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda Gürcistan yetkilileriyle birlikte bir ekip gibi çalıştık.

Göreve geldiğiniz 2006 yılından bu yana TAV’da nasıl bir dönüşüm yaşandı?
D.A.: TAV Havalimanları Holding, 2005 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın işletme süresinin 15 yıl daha uzatılması için açılan ihaleyi kazanınca, ciddi bir büyüme sürecine girdi. Yurtiçi ve yurtdışı iştirakleriyle, üç kıtada yürüttüğü uluslararası projelerle küresel bir oyuncu kimliğine kavuştu. Halka arz ile birlikte finansal raporlama büyük önem kazandı ve mali yapılanmanın revize edilmesi, uluslararası bir yapıya kavuşması gerekti. 2006 yılında bir yeniden yapılanma sürecine girdik ve muhasebe departmanlarının iyileştirilmesini hedefledik. Bunun yanında, vergi ve iç kontrol birimi ile IFRS finansal raporlama birimini kurarak, bu birimlerin muhasebe departmanları ile bir arada çalışmasını ve güçlü bir sinerji oluşturmasını sağladık. Ayrıca mevcut sistemin daha etkin ve hatasız kullanılır hale getirmek üzere bazı düzenlemeler gerçekleştirdik. Vergi departmanı önderliğinde senede 2-3 kez konusunda uzman YMM ler den muhasebe departmanlarında çalışan arkadaşlar için eğitimler alınmaktadır. Güncel değişikliklerin takibinin sağlanması yanında özellikle sektörümüzü ilgilendiren mevzuatın detayları bu eğitimlerin ana konularını oluşturmaktadır.

Yılda kaç kez denetleme görüyorsunuz?
D.A.: Finansallarımız lokal vergi mevzuatı uyarınca YMM’ler tarafından senede dört defa ve uzman ve uluslararası denetim yetkisine sahip bağımsız denetim şirketi KPMG tarafından ise hem SPK mevzuatı uyarınca hemde IFRS e göre senede iki kez denetleniyor.

En çok iletişim içinde bulunduğunuz departmanlar hangileri?
D.A.: Aslında tüm departmanlarla yakın iletişim halindeyiz. Operasyonel analizlerle finansal tabloları birlikte okuyabilirsek doğru kararlar alabiliriz. Hızla koşuyoruz ve koşarken yanlış yapmamak, riskleri iyi tanımlamak durumundayız. Finansal durumu etkileyecek her durumda biz devreye giriyoruz. Finans Direktörlüğü’ne, proje finansman süreçlerine çok büyük destek veriyoruz, Yatırımcı İlişkileri ile de yakın ilişki içindeyiz. Bizim hazırladığımız raporları onlar yatırımcıya anlatıyor, pazarlıyorlar. Diğer iştiraklerin muhasebeleriyle zaten birebir çalışıyoruz.

Son olarak bize ikinci çeyrek sonuçlarını değerlendirebilir misiniz?
D.A.: İlk altı aylık finansal sonuçlarımız gayet iyi, kriz sonrasındaki duruma rağmen TAV Havalimanları Holding büyümesine devam ederek hem operasyonel hem de finansal olarak ciddi büyüme rakamlarına ulaştı. Konsolide bazda yolcu trafiğinde %13 oranında büyüme elde eden TAV Havalimanları Holding, TGS, TAV Makedonya ve NHS operasyonlarının başlaması ile cirosunu ilk 6 ayda %25 oranında artışla 351 ml Euroya yükseltti ve 7 milyon Euro net kar elde etti. TAV son 10 yıl içinde ciddi yatırımlar yaptı. Yatırımlarımızın çoğuna proje finansmanı ile gerçekleştirmemiz nedeni ile operasyon başlangıcını takip eden ilk yıllar doğal olarak hem yatırımın amortismanı, hem finansman giderleri bu süreçte finansallarımızı biraz olumsuz etkiledi. Ancak artık bu sene TAV İstanbul’dan ciddi bir kar dağıtımı beklemekteyiz, 2011 yıl sonunda temettü dağıtımını öngörmekteyiz.Temmuz 2010’da TAV Havalimanları Holding Mali İşler Direktörü olarak atanan Deniz Aydın, 2006 yılında TAV Havalimanları Holding’e Mali İşler Koordinatörü olarak katıldı. ODTÜ Ekonomi Bölümü mezunu olan Aydın daha önce Ernst & Young, Akfen Holding, Bobcock & Wilcox Gama Kazan, FMC Nurol Savunma Sanayi gibi kuruluşlarda çalıştı. 2004 yılında Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik belgesini alan Aydın, halen TÜRMOB İstanbul SMMM Odası üyesidir.

Deniz Aydın,
TAV Havalimanları Holding Mali İşler Direktörü

2008 yılında TAV Havalimanları Holding Finansal Raporlama Müdürü olarak çalışmaya başlayan Umut Ercevahir, 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Deloitte İstanbul ofisinde; Ekip Şefi, Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görevler aldı. Ayrıca kısa bir süre için Deloitte Hollanda-Rotterdam ofisinde İç Denetim (“SOX Denetim”) Müdürü olarak da çalıştı. Kendisi 2010 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamlamıştır. SMMM ruhsatına ve SPK İleri Düzey sertifikasına sahip olan Ercevahir, İç Denetim Komitesi Derneği (TİDE) ve İstanbul SMMM (TÜRMOB) üyesidir.

Umut ERCEVAHİR
Finansal Raporlama Müdürü
2006 yılında TAV Havalimanları Holding bünyesinde Vergi Müdürü olarak görev alan Demet Sözmen, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Bilgi Üniversitesi Executive MBA mezunu olan ve SMMM ruhsatına sahip olan Sözmen, daha önce KPMG, Zorlu Holding ve Avea gibi birçok şirkette görev aldı.

Demet SÖZMEN
Vergi Müdürü

2008 yılında TAV Havalimanları Holding bünyesinde Vergi Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Cenk Laçin, Ocak 2010’da Muhasebe Müdür Yardımcılığı’na atandı. Marmara Üniversitesi Maliye–Finans Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans yapan ve SMMM ruhsatına sahip olan Cenk Laçin; Akademi Mali Müşavirlik, Mazars–Denge, Ernst & Young gibi şirketlerde çalıştı.

Cenk LAÇİN
Muhasebe Müdür Yardımcısı
  ETIKETLER:
deniz-aydin    mali-isler    finans    vergi    tav-havalimanlari    tav-holding    kurum    bilanco   
spk    raporlama    muhasebe