Ağustos - Eylül 2010
Yönetim
Sayı : 17
English
French
Georgian

http://www.tavnewsport.com
İçindekiler
Anasayfa
CEO'dan
Gezi Notları
Kapak Konusu
Risk&Kontrol
İş Rotası
Havacılık Trendleri
Yönetim
TAV Dünyası »
Sağlık
Cin Fikirler
Güçlü Halka
Hayat Rotası
Ellerin Mücizesi
Sürdürülebilir Kalkinma
İçimizden Biri
Ajanda »
Aktif Hayat »
Platform
Summary
Port Anket

Yöneticinin öncelikli görevi, ekibindeki çalışanların kariyer gelişimleri ve yedekleme planlarıyla ilgilenmektir. Yönetici, bölüm içi ve dışı, yatay ve dikey tüm kariyer hareketlerinin karar ve destek aşamalarında rol alır, koçluk yapar.

HER YÖNETİCİ BİR “İK YÖNETİCİSİ”DİR

Çalışanların yaratıcılıklarını açışa çıkaracak ortamın yaratılması, performanslarının daha iyiye doğru yönlendirilmesi ve kaynakların sağlanması, gelişimlerinin desteklenmesi, kariyerlerinin planlanması ve yönetilmesi, işe ve şirkete bağlılıklarının artırılması tüm yöneticilerin odaklanması ve yönetmesi gereken konular arasında yer alıyor.
İnsan kaynakları yönetimi, işlev olarak, yöneticilere ve tüm çalışanlara;
• Bu konuları yönetmelerini sağlayacak sistemleri tasarlamak ve kurmak,
• Çalışanlardan gelen geri bildirimlerle sistemleri güncellemek,
• Sistemlerin kullanılması hakkında yönetici ve çalışanları bilgilendirmek ve danışmanlık yapmak üzere yapılanıyor.
Ancak bu araçları kullanacak ve iş için değer yaratmasını sağlamak üzere yönlendirecek olan kişilerin, tüm yönetici ve çalışanlar olması gerekiyor. Şirketin başarısı, tüm şirket çalışanlarının sorumluluğu olduğu için, başarıya doğrudan etkisi olan unsurların yönetilmesinden yalnızca İK bölümünün sorumlu olması düşünülemez. İnsan kaynakları yönetimin en önemli stratejik hedefleri arasında, her yöneticiye İK yaklaşım ve bilgisini aktarmak, süreçleri yönetirken en doğru ve ilgili değişkenleri karar alma sürecine katmada rehberlik etmek yer alır.
Kurumların başarısında en önemli bileşenler; süreçlerin mükemmelliği, mali yapı, esneklik, liderlik, iş bilgisi ve deneyim olarak sıralanabilir. Ancak bunları başarıya dönüştürecek olan güç, çalışanların sinerjisi ve performanslarıdır. Bu nedenle “psiko-teknik” sistemler olan kurumlar, insan kaynaklarını başarılı uygulamalarla etkin şekilde yönetmeye mecburdurlar ve bu ancak yönetimin desteği ve katkısı ile mümkün olabilir.

YÖNETİCİNİN, “İK ROLܔ

İşlevinin başarısından sorumlu olan yöneticinin İK sorumluluğu, hedeflerini birlikte gerçekleştireceği ekip arkadaşlarını seçerken başlar. Süreçlerin yapılandırılması, iş tanımlarının ve görev dağılımlarının yapılması, performans parametrelerinin belirlenmesi ve performansın yönetilmesi doğrudan ilgili işlev yöneticisinin sorumluluğundadır. Bu süreçleri başlatan ve insan kaynakları bölümü işbirliğiyle karar veren ve süreci sonlandıran kişi bölüm yöneticisidir.
Yöneticiden, kariyer planlarının, çalışanların motivasyon ve gelişimlerine yönelik olduğu kadar kurumun kadro ve performans ihtiyaçlarını da karşılar yönde olmasına dikkat ederek, çok yönlü ve objektif değerlendirmeler yapmaya özen göstermesi beklenir.
Etkin kariyer yönetimi için ölçümleme yapılması gerekliliğinden yola çıkılarak yapılandırılan performans yönetimi sürecinden de yönetici sorumludur. Uygun hedefler vermek, yapıcı ve objektif değerlendirmeler yapmak, etkin ve zamanında geri bildirim yoluyla yönlendirme ve koçluk yapmak, yetkinlik yönetimine eğilmek, gelişim için planlama yapmak ve böylelikle kurumda yüksek performans kültürünü desteklemek de yöneticinin iş tanımının önemli bir kısmıdır.
Çalışanların performansını izleyerek, yetkinliklerini değerlendirme, güçlü ve geliştirilebilir yönlerini belirleme, eğitim, uygulama, deneyim aktarımı ve işbaşı eğitimlerle ekibi geliştirme, gelişim planlarını yönlendirme ve takip sorumluluğu yöneticidedir. Bu anlamda her bölüm bir eğitim ve geliştirme merkezidir ve yönetici, kişiliği ve bilgisi ile ekibe örnek olması gereken bir gelişim sorumlusu ve eğitmendir.
Temel insan kaynakları fonksiyonlarının yanında iletişim, ödüllendirme, takdir ve motivasyon, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı, kurum kültürü, değerler ve etik ilkeler gibi konularda olduğu kadar, insan kaynakları bilgi sistemlerinin etkin kullanımı, işe devam, izin, iş güvenliği uygulamalarının takip edilmesi, işyeri kurallarına uyumun ve disiplinin sağlanması konularında da yöneticiye önemli görevler düşmektedir.

  ETIKETLER:
yonetici    ik    calisan    kadro    kariyer    performans    basari